Kolaudačný rozbor vody

Akcia
7 hodnotení
€158
Kolaudačný rozbor vody
€158 €138
Skladom

Kompletný rozbor studničnej vody - zistenie zdravotnej nezávadnosti

Akreditovaný kompletný rozbor vody, vhodný ku kolaudácií domov alebo priemyselných stavieb. Fyzikálno chemický s mikrobiológiou. Získate kompletnú informáciu o kvalite vody vo Vašej studni. Cena zahŕňa konzultáciu v prípade nepriaznivých výsledkov vody.

Detailné informácie

Podrobný popis

CENA PLATÍ PRE CELÉ SLOVENSKO

 
Potrebujete skolaudovať Váš dom, kde bude hlavným zdrojom pitnej vody Vaša studňa? Vyhotovíme Vám akreditovaný rozbor vody. Kompletná analýza vody vrátane mikrobiologického rozboru. Protokol, ktorý obdržíte môže slúžiť ako dokument ku kolaudačnému konaniu Vášho domu.
 

Akreditovaný rozbor kvality pitnej vody podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z.z

 
Aký je postup
 
Jediná možnosť ako bezpečne overiť kvalitu vodného zdroja je vykonanie kompletného rozboru vody. 
 
V dohodnutom termíne priamo pri Vašom vodnom zdroji odoberie náš pracovník odborne vzorky vody. Jej spracovanie a vyhodnotenie zabezpečujeme v modernom a akreditovanom laboratóriu na rozbor vody. K rozboru vody poskytujeme bezplatné odborné poradenstvo. Výsledok rozboru Vám bude doručený prostredníctvom protokolu naším pracovníkom a výsledky vysvetlené a skonzultované. V prípade, že kvalita vody vo Vašom vodnom zdroji bude nedostatočná, navrhneme riešenia, pomocou ktorého bude voda opäť zdravá, čistá a chutná. 
 
Cena kompletného rozboru vody je konečná, vrátane odberu, dopravy, vyhotovenia protokolov a konzultácie.
 
 

MÁTE ZÁUJEM O KOMPLETNÝ ROZBOR VODY?

KONTAKTUJTE NÁS AJ TELEFONICKY NA 0918 099 615

 

 

DETAILY ZISŤOVANÉ PRI ROZBORE VODY:
Mikrobiologický a biologický rozbor vody
Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné organizmy pri 22°C
Kultivovateľné organizmy pri 37°C
Bezfarebné bičíkovce
Živé organizmy
Vláknité baktérie /okrem železitých a mangánových baktérií/
Železité a mangánové baktérie
Mikromycety
Mŕtve organizmy
Abiosestón
Clostridium pefringens
Pseudomonas aeruginosa 
 
Chemicko - fyzikálny rozbor vody
absorbancia
vodivosť
reakcia vody - pH
farba
zákal
pach
teplota
amónne ióny
voľný chlór
chemická spotreba kyslíka manganistanom
dusitany
dusičnany
železo
mangán