Blog

Prečítajte si zaujímavosti z oblasti pitnej vody, ako chrániť seba a svoju rodinu pred zdravotne závadnou vodou a ako riešiť problémy s pitnou vodou v domácnosti alebo priemysle.

Legionella vo vode: Ako predísť rizikám kontaminácie pitnej vody

Legionella pneumophilla v pitnej vode Legionella, slovo, ktoré znie skoro ako z hrozivého sci-...

Ako zvýšiť a znížiť pH vody?

Voda je esenciálnou a neoddeliteľnou súčasťou nášho života a predstavuje prakticky najdôležitej...