Bezplatná obhliadka

Obhliadka miesta montáže, kde majiteľ predpokladá umiestnenia technológie pre úpravu vody je dôležitá z viacerých aspektov:

- pre dobre prevedenú montáž, je obliadka vopred zárukou, že sa nevyskytnú komplikácie s priestorom a rôznymi špecifikami, pretože náš technik ich pri obhliadke odhalí. 

- následný návrh technologického riešenia je tak naozaj na mieru pre zákazníka s kladením dôrazu na všetky požiadavky zákazníka.

- ak sa pri obhliadke odhalia komplikácie súvisiace s miestom montáže resp. sa javí realizácia ako zložitejšia, vďaka obhliadke navrhneme viac možností a pošleme cenovú ponuku. To všetko samozrejme bezplatne a nezáväzne.

- obhliadku miesta montáže zabezpečujeme ZDARMA

 

KONTAKTUJTE NÁS:

mobil: +421 915 910 731

e-mail: info@vodaservis.sk

FACEBOOK: vodaservis.sk