Zaujímavo nie len o vode ...

Bez vody sa nikto a nič na našej planéte nezaobíde. Iba vďaka vode sa na našej planéte vytvorili podmienky pre život rastlín a živočíchov. Voda je našou každodennou súčasťou, či si to uvedomujeme alebo nie aj telo dospelého človeka je tvorené 60% z vody (novorodenci až 86%)[1] . Je jednou z látok v prírode, ktorá je najrozšírenejšia (hlavne v podobe oceánov) a zároveň je nenahraditeľnou. Domácnosti, priemysel a poľnohospodárstvo ju bezpodmienečne potrebujú. Iba na výrobu jedného veľkého piva sa celkovo spotrebuje 170 litrov vody. Podiel spotrebovanej vody pri varení piva je zanedbateľný avšak do výpočtu sa započítavala aj voda potrebná na vypestovanie potrebných surovín. Vypestovanie množstva zrniečok kávy, ktoré sú potrebné na prípravu jedného malého pressa zanechá vodnú stopu v objeme 132 litrov vody[2]. „K potravinám s najväčšou vodnou stopou patrí mäso, predovšetkým hovädzie. Vodná stopa 1 kg hovädzieho steaku je 15.415 litrov vody. Opäť platí, že voda, ktorú priamo vypije dobytok, tvorí len jej malú časť. Najviac vody sa spotrebuje pri pestovaní plodín, zvyčajne sóje alebo kukurice, na kŕmenie dobytka. Keď konzumujeme hovädzie mäso z dobytka kŕmeného plodinami, spotrebúvame vlastne vodu dvakrát [2].“Z toho všetkého vyplýva iba jediné a to, že vodou treba šetriť.

[1] Fluid Therapy, Transfusion, and Shock Therapy; Allen J.RousselJr.Christine B.Navarre; Food Animal Practice 2009, Pages 526-533

[2] Koľko vody sa spotrebuje na výrobu piva alebo čokolády?; https://euractiv.sk/section/podnikanie-a-praca/news/kolko-vody-sa-spotrebuje-na-vyrobu-piva-alebo-cokolady-019634/