Úprava vody pre priemysel

- Upravujeme vodu pre priemysel, výrobné podniky, farmaceutov - lekárne, laboratóriá

- Vykonávame komplikované čistiace práce rôznych povrchov a priestorov 

Každý prípad úpravy vody v priemysle je vždy špecifickou záležitosťou. Preto pristupujeme ku každej takej požiadavke pre priemyselnú úpravu vody individuálne. Samozrejmosťou je analýza súčasného stavu u zakazníka v rámci bezplatnej obhliadky naším technikom. Nasleduje návrh technológie, v prípade ak je to možné z podstaty problému zákazníka, navrhujeme viac variantov pre riešenie úpravy vody. Navrhnuté riešenia s Vám odprezentujeme a skonzultujeme. Po vzájomnom schválení sa pristupuje k realizácii samotného diela. Odovzdanie diela prebieha spravila cez preberací protokol a schválenie zákazníkom. Samozrejmosťou je následná starostlivosť o nami dodanú technológiu.

- bezplatná obhliadka u zákazníka

- návrh technologického riešenia

- prezentácia a odkomunikovanie technológie

- samotná realizácia diela

- odovzdanie diela zákazníkovi

- dlhodobá starostlivosť

KONTAKTUJTE NÁS:

mobil: +421 915 910 731

e-mail: info@vodaservis.sk

FACEBOOK: vodaservis.sk