Dezinfekcia studne a vodovodov

Novinka
Neohodnotené
Značka: POLYMPT
€39 €168 €315 €45,60 od €39
Skladom (5 ks) Skladom (1 ks) Skladom Skladom (5 ks) Zvoľte variant
Objem
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Bezchlórová, účinná dezinfekcia pre studne, vrty a nádrže a vodovody. Vhodná pre pitnú a studničnú vodu.

Vysoko spoľahlivá polymérová dezinfekcia vody pre studne, vodné a retenčné nádrže, vrty a vodojemy a vodovody. Nemení chuť vody, nevytvára zápach a nepoškodzuje povrchy. Produkt je vhodný na úpravu pitnej vody. Výborné antibakteriálne, protivírusové a protiplesňové a protikvasinkové účinky. Dlhodobá ohrana pred opätovnou kontamináciou vody. Nízkonákladová forma dezinfekcie vody.

Vyvinuté a vyrobené na Slovensku.

Detailné informácie

Podrobný popis

Naša cenovo dostupná Dezinfekcia Studne a vodovodov predstavuje nepostrádateľné riešenie pre odstránenie a elimináciu baktérií, vírusov, rias a húb vo vašich studniach, vrtoch, vodojemoch alebo nádržiach na vodu. Inovatívna formula nielenže odstraňuje všetky baktérie a ďalšie nečistoty, ale taktiež účinne vyčistí nové studne a vrty pred laboratórnym testovaním vody. Je výborným riešením pre rýchlu obnovu a revitalizáciu starých alebo nepoužívaných vrtov a studní, vodojemov alebo nádrží na vodu.

Produkt je vhodný na odstránenie Legionelly Pneumophila,

Táto inovatívna technológia bola vyvinutá na Slovensku. Redukuje obsah kontaminantov vo vode a zároveň ich zhlukuje do väčších granúl, čo výrazne zjednodušuje filtračný proces. Pravidelná dezinfekcia udržuje dlhodobú kvalitu vašej vody, čím zabezpečuje, že voda je vždy čistá a bezpečná pre vás a vašu rodinu. Zdravá voda = zdravý život.

VLASTNOSTI:
Produkt je nehorľavý, pH neutrálny, nepoškodzuje žiadne materiály – je nekorozívny. Neobsahuje chlór, alkohol, lúh, peroxid, aldehydy ani fenoly, nemá vedľajšie účinky. Na povrchu vytvára polymérovú vrstvu a tým zabezpečuje dlhodobú ochranu pred opätovnou mikrobiologickou kontamináciou.

ÚČINKY:
Dezinfekcia Studne je účinná v spektre A,B,T,M a V.

Baktericídne: (G+ a G- baktérie, o. i.: MRSA, Bacillus C., Legionella P., Listeria M., Pseudomonas A., Enterococcus F., E. Coli).

Virucídne: (vrátane Polio, Adenovírus, vírus BVDV, Vakcinie Vírus, Influenza A, Prasacia, Vtáčia chrípka).

Tuberkulocídne: (TBC) účinky.

Čas potrebný pre biocídny účinok: 15-30 min. Mykobaktericídne účinky (M. terrae, M. avium). Čas potrebný pre biocídny účinok: 60 min. Protiplesňové (Aspergillus Brasiliensis) a protikvasinkové účinky. Čas potrebný pre biocídny účinok: 15-60 min.

Návod na použitie a aplikácia:

Dezinfekcia studní a vrtov: Stačí aplikovať 400 ml produktu na každý 1m3 (1000 litrov) vody v studni alebo vrtu. Potom premiešajte vodu počas 10-20 minút pomocou spätného preplachovania a nechajte dezinfekčný prostriedok pôsobiť po dobu 3 hodín. Po ukončení procesu je nevyhnutné studňu alebo vrt riadne prečerpať.

Dezinfekcia nádrží: Ak máte nádrže, odporúčame aplikovať 100 ml na každý 1m3 (1000 litrov) vody. Jednoducho nalejte produkt do nádrže a dobre ju premiešajte. Tento postup sa odporúča opakovať každých 14 dní, aby ste dlhodobo udržali čistotu vody v optimálnom stave.

Dezinfekcia jazierok:  Aj pre dezinfekciu jazierok máme riešenie. Stačí aplikovať 20 ml na každý 1m3 (1000 litrov) vo vašom jazierku a opakovane premiešavať. Tento postup opakujte tiež každých 14 dní, aby ste zabezpečili zdravé prostredie pre vaše jazierko. Pred začatím procesu si nezabudnite prečítať podrobný návod a technický list, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.

Rozvody vody a TÚV: produkt zmiešajte v nádobe (napr. IBC kontajner) s čistou a nekontaminovanou vodou v nasledujúcom pomere. Tým vytvoríte pracovný roztok. Preventívna dezinfekcia SV a TÚV: 1L na 1000L vody. Kontaminácia rozvodov: 3L na 1000L vody. Extrémna kontaminácia rozvodov: 5L na 1000L vody.

Do pracovného roztoku primiešajte farbivo podľa potreby. Pracovný roztok aplikujte napustením do rozvodov SV a TÚV.  Po napustení do rozvodu nechajte účinkovať 1-3 hodiny. Napustený pracovný roztok s farbivom odpustite z každého odberného miesta v systéme.  Pracovný roztok v rozvode nemusí cirkulovať. Po dezinfekcii vypláchnite čistou pitnou vodou.

 

 

Pozor Ryba

Pozor. Obsahuje: poly(hexametylénguanid) hydrochlorid, <5 % neiónové povrchovo aktívne látky, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,5 g/100 g. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov. Registračné číslo CCHLP: bio/1742/D/16/CCHLP

 

Dodatočné parametre

Kategória: UV lampa - dezinfekcia vody
Konzistencia:: Kvapalina
Zápach / vôňa: Bez zápachu / bez vône
Farba: Bez zafarbenia (číra kvapalina)
pH: 7,8
Použiteľné pri teplote: 0°C - 250°C