Ako zvýšiť a znížiť pH vody?

Voda je esenciálnou a neoddeliteľnou súčasťou nášho života a predstavuje prakticky najdôležitejšiu substanciu nášho bytia. Až 70-80% hmotnosti nášho tela tvorí voda, denne jej potrebujeme vypiť aspoň dva litre a je aj súčasťou našej hygieny a takmer všetkého, čo súvisí s našim životom. Preto prikladáme kvalite tejto tekutiny, či už vo forme pitnej vody alebo vody na kúpanie a každodennú hygienu, veľký význam.

Jednou zo základných veličín, ktoré charakterizujú kvalitu vody, je pH. Čo je to pH vody vie úplne presne  len málokto z nás (mimochodom skratka pH znamená potential hydrogen, čo súvisí s počtom iónov vodíka vo vode), no takmer všetci tušíme, že ide o dôležitý údaj charakterizujúci jej kvalitu. Čo znamená pH vody z pohľadu chemických vlastností nie je pre nás laikov až tak podstatné, stačí ak vieme, že tento údaj sa má pohybovať v rozmedzí 6,5- 7,5. Vtedy je táto hodnota pitnej vody alebo vody v bazéne pre nás optimálna.

Najviac nás všetkých určite zaujíma kvalita našej pitnej vody, ktorá sa v jednotlivých regiónoch Slovenska líši. Takže ak poznáte pH vašej pitnej vody a vaša voda je kyslá, čiže hodnota pH je menšie ako 7, určite sa zaujímate o to, ako zvýšiť pH vody, presnejšie povedané, ako zvýšiť pH pitnej vody. Môže nastať aj stav, že sa budete pokúšať docieliť zníženie pH vody. Vo všetkých týchto prípadoch je najvhodnejším riešením používanie kvalitných filtrov na vodu, ktoré dokážu upravovať vodu na požadovanú úroveň.

V letných mesiacoch mnohých z nás trápi kvalita vody v našich bazénoch, takže pravidelne upravujeme pH vody v bazéne.  Náruživí chovatelia rybičiek  pravidelne upravujú pH vody v akváriách. Takže, ak sa pýtate, ako znížiť pH vody v bazéne alebo ako znížiť pH vody v akváriu, prípadne ako zvýšiť pH vody v akváriu, tak odpoveď nájdete v špecializovaných obchodoch, kde kvalitu vody v bazénoch alebo akváriách najlepšie upravia kvalitné chemické prípravky alebo špeciálne vodné filtre.

V prípade, že máte záujem o bližšie informácie o možnostiach úpravy vody, alebo o autoprotolýze vody a pH, môžete kontaktovať pracovníkov spoločnosti VODASRVIS.sk telefonicky alebo emailom.