Legionella vo vode: Ako predísť rizikám kontaminácie pitnej vody

Legionella pneumophilla v pitnej vode


Legionella, slovo, ktoré znie skoro ako z hrozivého sci-fi filmu, no je to realita, s ktorou sa stretávame v našich každodenných životoch, najmä pokiaľ ide o vodovody s pitnou vodou a ich údržbu.
Legionella je baktéria zodpovedná za ochorenie zvané legionársky zápal pľúc, môže byť nebezpečným nepriateľom vo vašom domácom vodovode. Ochrana vašej rodiny pred touto hrozbou je nevyhnutná.

V tomto článku sa dozviete, ako identifikovať riziká a preventívne kroky, ktoré môžete urobiť, aby ste minimalizovali pravdepodobnosť výskytu legionelly vo vašej pitnej vode a vodovode.

1. Vznik a šírenie Legionelly v pitnej vode a vodovodoch

Legionella prosperuje v teplých a vlhkých prostrediach, čo znamená, že vodovodné systémy s teplou vodou sú pre ňu ideálnym prostredím na rozmnožovanie. Táto baktéria sa môže množiť v stojatej vode s teplotou od 20 °C do 45 °C. Znečistenie môže nastať pri dlhšom státi vody v starých alebo nepoužívaných potrubiach alebo pri nedostatočnej údržbe vodovodného systému.

2. Nebezpečenstvo Legionelly pre ľudský organizmus

Legionella môže spôsobiť vážne ochorenie pľúc, ktoré sa nazýva legionársky zápal pľúc. Symptómy môžu zahŕňať horúčku, zápal pľúc, kašeľ, bolesť svalov a iné zdravotné komplikácie. U niektorých jedincov, najmä u starších ľudí alebo jedincov s oslabeným imunitným systémom, môže byť legionelóza smrteľná.

3. Ako predísť vzniku Legionelly v pitnej vode a vodovodoch

  • Pravidelná údržba: Pravidelná údržba vodovodného systému je kľúčom k minimalizácii rizika kontaminácie. To zahŕňa čistenie a dezinfekciu potrubí a prístrojov.
  • Teplotná úprava: Teplota vody v potrubí by mala byť udržiavaná nad 60 °C, aby sa zabránilo množeniu Legionelly. Vyhýbajte sa tiež teplotám medzi 20 °C a 45 °C, kde sa baktéria najľahšie množí.
  • Používanie filtračných systémov: Použitie filtračných systémov môže pomôcť odstrániť mikroorganizmy z vody a zabezpečiť jej čistotu.

Legionella v pitnej vode

4. Optimálna teplota vody v potrubí

Na zabránenie množeniu Legionelly je dôležité udržiavať teplotu vody v potrubí nad 60 °C. Táto teplota je dostatočná na zabíjanie baktérií a minimalizuje riziko kontaminácie.

5. Odstránenie Legionelly z pitnej vody a vodovodu

  • Chemická dezinfekcia: Pri zistení kontaminácie je potrebné vykonať chemickú dezinfekciu vodovodného systému. To zahŕňa použitie vhodných dezinfekčných prostriedkov a postupov na odstránenie baktérií.
  • Pravidelné testovanie vody: Pravidelné testovanie vody na prítomnosť Legionelly je dôležité na monitorovanie stavu vodovodného systému a identifikáciu možných rizík.

Prevencia je kľúčom k ochrane pred legionellou vo vašej pitnej vode a vodovodoch. Sledujte tieto kroky a uistite sa, že vaša rodina je v bezpečí pred touto nebezpečnou baktériou. Nezabúdajte tiež na pravidelné testovanie a údržbu vodovodného systému, aby ste minimalizovali riziko kontaminácie a zabezpečili bezpečnú a zdravú pitnú vodu pre všetkých.Máme účinné a bezpečné riešenia na odstránenie a prevenciu Legionelly Pneumophila.

Kontaktujte nás: klikni sem