Tvrdosť vody na Slovensku

Na Slovensku má vysoké percento domácností tvrdú vodu. Napriek tomu, že tvrdá voda je častým problémom, mnohí nevedia, čo tvrdá voda naozaj je. Laicky povedané tvrdou vodou je voda ktorá má vysokú koncentráciu rozpustených minerálov vápnika a horčíka.

Na území Slovenskej republiky je tvrdosť vody veľmi rozdielna a závisí od typu pôdy a od ročného obdobia. Voda z prameňov, ktorých hlavným zdrojom sú povrchové zrážky je spravidla vodou mäkkou. V oblastiach kde je v podloží vyšší obsah sádrovca a vápenca sa vyskytuje voda tvrdá. Na Slovensku je väčšina vody z pohľadu počtu obyvateľstva distribuovaná a upravovaná vodárenskými spoločnosťami, či už v mestách alebo na dedinách. Vodárenské spoločnosti vodu kontrolujú a upravujú tak, aby bola zdravotne nezávadnou a spĺňala všetky náležitosti, ktoré ukladá zákon. Zákon ale nijako neupravuje tvrdosť vody a preto ak je voda v konkrétnej lokalite vodou tvrdou, jej nepriaznivé účinky znášajú priamo obyvatelia a ich domácnosti. Na obrázku nižšie prikladáme mapku tvrdosti vody pre jednotlivé okresy Slovenska.

 

Mapa tvrdosti vody

Zistili ste, že vo Vašom miest bydliska máte tvrdú vodu? Chcete tento problém riešiť? Neváhajte sa na nás obrátiť. Radi pomôžeme.

 

Obhliadka a konzultácie sú u nás bezplatné.

 

Kontaktujte nás