Rozbor vody, prečo je dôležitý?

Naši starí rodičia ju pili a nič im z tej vody nebolo. Túto vetu ešte z času na čas počujeme od zákazníkov. No chvalabohu za posledné roky stúpa záujem o vykonanie rozboru vody. Dôvodom sú síce najčastešie novostavby a s tým súvisiace kolaudácie no stúpa záujem o vykonávanie kontrolných rozborov. Ak je Vaším vodným zdrojom studňa bez rozboru vody by ste vodu v žiadnom prípade piť nemali. Voda totižto môže obsahovať rôzne typy nebezpečných baktérií, rôzne koncentrácie ťažkých kovov, dusičnany a podobne. Tieto zložky vo vode predstavujú zdravotné riziko bez ohľadu na to či ide o batoľa, dospelého alebo seniora. Dlhodobé užívanie takej vody preukázateľne spôsobuje zdravotné problémy súvisiace s tráviacim ústrojenstvom. Kedže podložia a žriedla studní sú tzv. živé organizmy ktoré prirodzene ovplyvňuje činnosť prírody no hlavne ľudská činnosť ako sú hospodárske chovy, poľnohospodárska činnosť, no z našich skúseností taktiež známa slovenská neresť a to priesak zo susedovej či vlastnej žumpy/septiku v záujme vlastnej bezpečnosti sa odporúča vykonať rozbor vody zo studne minimálne jedenkrát ročne. 

1.) BAKTÉRIE VO VODE

Voda môže vyzerať číro, zdravo a bez zápachu či kalu no napriek tomu môže obsahovať nebezpečné baktérie. Medzi ich príznaky, že Vaša voda je kontaminovaná baktériami môžu patriť: hnačky, zvracanie, bolesť brucha (žalúdka), bolesti hlavy, zimnica. Spôsoby ako takúto vodu upraviť sú dva. Chemický alebo nechemický prístup. Chemický pristup je známy ako tzv. chlórovanie vody, použitím chlóratora. Nechemický spôsob je použitie UV lampy. Prechodom vody cez UV lampu, ultrafialové žiarenie zabije všetky živé organizmy a voda sa tak stane z tohto pohľadu zdravotne nezávadná. Všetky jej dobré zložky ako minerály zostavajú ale zachované a Vaše telo z nich má tak naďalej osoh.

 2.) DUSIČNANY A DUSITANY VO VODE

Voda býva dusičnanmi kontaminovaná najčastejšie v dôsledku poľnohospodárskej produkcie alebo chovu hospodárskych zvierat. V prípade požitia takej vody a bakteriálnym pôsobením nášho tela sa tieto dusičnany zmenia v tele človeka na toxickejšie dusitany. Medzi najakútnejší dôsledok poškodenia zdravia je známa predovšetkým dusičnanová methemoglobinémia. Hlavne u dojčiat a malých detí spôsobuje nedokysličovanie krvi. Takáto krv má zníženú schopnosť prenášať životodarný kyslík v tele človeka. Môžu spôsobovať poruchy vo vývine centrálnej nervovej sústavy a spomalený psychický vývin. Zvýšený obsah dusičnanov v pitnej vode môže byť taktiež príčinou infarktu alebo zvýšeného srdečného tlaku. Je preukázané, že dusičnany môžu byť spúšťačmi procesov, ktoré môžu viesť k nádorovým ochoreniam tráviaceho systému a močového mechúra.  Literatúra uvádza taktiež vzťah dusitanov a nádorových ochorení lymfatického systému.

Jediným overeným a bezpečným riešením ako overiť či je Vaša voda nezávadná je vypracovanie odborného rozboru vody. Protokol, ktorý sa pri rozbore vystaví jasne napovie o kvalite a zdravotnej závadnosti resp. nezávadnosti. 

ROZBORY VODY: https://www.vodaservis.sk/analyza-vody-rozbor-vody/